Prime Minister

Cập nhật lúc : 08:40 AM ngày 12 tháng 01 năm 2008

Công chức, viên chức cần chuyển sang ngạch phù hợp khi nhận nhiệm vụ mới

(Website Chính phủ) - Bạn Đỗ Trường Sơn (32 Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) hỏi: Trường hợp cán bộ trước năm 2003 là ngạch kiểm soát viên, sau đó chuyển công tác sang bộ phận khác thì có được xếp ngạch lại?

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã có văn bản số 578/SNV-TCCB trả lời vấn đề bạn Trường Sơn hỏi như sau:

Theo tinh thần nội dung Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước thì công chức, viên chức được phân công nhiệm vụ mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch cho phù hợp với vị trí và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Vì vậy, trong trường hợp bạn Trường Sơn nêu, cán bộ đó phải chuyển ngạch cho phù hợp với nhiệm vụ mới được giao.

Ban Bạn đọc - Đối ngoại